CVR. nr.: 30157796

 

Bank: Andelskasssen

Kontonummer: 5959 4006195

MobilePay: 21 44 44 51

 

  Formand: Bent Andersen

  Næstformand: Anette Hillestrøm

  Kasserer: Eva Ørndrup

  Visevært: Anette Hillestrøm

  Bestyrelses medlemmer: Lilli Hvam Christensen
    Tove Christensen
    Inger Maul
    Nina Koldby
    Klaus Hornung
    Per Jakobsen

  Suppleanter: Steen Yding Pedersen
    Ketty Kramer Nielsen
Med venlig hilsen

Lee & Omegns Beboerforening